اخبار فناوری » طرح نوآفرین با حضور معاون اول رییس جمهور رونمایی شد