اخبار ورزشی » گیشه طرفداری؛ 12 اردیبهشت؛ دوباره فرهاد و چهارش!