اخبار ورزشی » پورتلند تریل بلیزرز 115-112 اورلاندو مجیک؛ این لیلارد مهارنشدنی