اخبار ورزشی » ورزشکاران جهان در شبکه های اجتماعی؛ 7 نوامبر 2018