اخبار ورزشی » ورزشکاران جهان در شبکه های اجتماعی؛ 2 ژانویه 2019