اخبار ورزشی » ورزشکاران جهان در شبکه های اجتماعی؛ 19 سپتامبر 2018