اخبار ورزشی » غایب مهم سلتا پیش از بازی رویارویی شنبه با رئال مادرید