اخبار ورزشی » بروزوویچ: پیروزی مقابل آیندهوون، تنها گزینه پیش روی اینتر بود