اخبار اجتماعی » بررسی امکان پرداخت وام دوچرخه به خانواده‌ها در بانک شهر